Yapı Müteahhitleri Yeterlik Kriterleri Yayınlandı

yapi-muteahhitleri-yeterlik-kriterleri-yayinlandi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 02 Mart 2019 Tarihli ve 30702 sayılı Resmi Gazetede yapı ruhsatına tabi her türlü yapım işinde, yapı müteahhitliğini üstlenecek olan gerçek ve tüzel kişilerin yeterliklerini belirlemek üzere  “Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik” yayınlandı.

Yapılan düzenlemeyle müteahhitler mesleki ve teknik yeterlikler ile ekonomik ve mali yeterlikler esas alınarak A, B, C, D, E, F, G, H ve geçici olmak üzere 9 grupta sınıflandırılacaktır.

Mesleki ve Teknik yeterliğin belirlenmesi;

  • İş deneyim belgeleri
  • İş gücünü gösteren belgeler (istihdam edilen yıllık usta iş gücü)

Ekonomik ve mali yeterliğin belirlenmesi;

  • Bilanço
  • İş hacmini gösteren belgeler (Ciro)
  • Banka referans mektubu

Kriterlerine göre gerçekleştirilecektir.

Yayınlanan bu yönetmeliğin amacı; plân, fen, sanat, sağlık, çevre şartlarına ve standartlara uygun yapı inşa edilmesine yönelik yapım faaliyet ve süreçlerinin takibini sağlamak üzere, yapı müteahhitlerinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklerine göre sınıflandırılarak yetki belgesi numarası verilmesine, kayıtlarının tutulmasına, belge numaralarının veya gruplarının iptaline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtlarının tutulması hakkında yönetmelikte tarif edilen sınıflandırma koşulları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki işler ile bu Kanunda istisna tutulan işleri; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamındaki mevzuata göre yürütülen yapım işlerini kapsamaz. Yayınlanan bu sınıflandırma koşulları özel sektörde yapım işlerini yüklenecek müteahhitler için geçerlidir.

Yayınlanan bu yönetmelikle;

  • 16/12/2010 tarihli ve 27787 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik
  • 27/12/2014 tarihli ve 29218 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Yetki Belgesi Numaralarının İptal Edilmesi ile Şantiye Şefleri Hakkında Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

yürürlükten kaldırılmıştır.

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin ekindeki belge ve formlara buradan ulaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın