2022 Ek Fiyat Farkı Başvurusu Nasıl Yapılır? Nasıl Bir Dilekçe Verilmelidir?

2022-ek-fiyat-farki-başvurusu-nasıl-yapılır-nasıl-bir-dilekçe-verilmelidir

24.02.2022 tarihinde yayınlanan ve 5203 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe giren “4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar” kapsamında ek fiyat farkı ödemesi yapılması için yüklenici firmaların ilgili idareye yazılı olarak başvurması esastır.

Ek fiyat farkı hesabının yapılarak yüklenici firmaya ödeme yapılabilmesi için yüklenici firmaların 24.02.2022 – 25.03.2022 tarihleri arasında ilgili idareye yazılı olarak başvurmaları gerekir. Bu tarih aralığında yapılmayan başvurular için ek fiyat farkı hesabı yapılmayacaktır.

Ek fiyat farkı ve/veya sözleşmenin devrine ilişkin Geçici 5. Madde, 22 Ocak 2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7351 sayılı yasa ile yürürlüğe girdi. Bu yasanın yayınlanmasından sonra yüklenici firmalar hak kaybı yaşamamak adına, ek fiyat farkı hesabı yapılabilmesi için ilgili idarelere yazılı olarak başvuruda bulunmaya başladılar.

24.02.2022 tarihli ve 5203 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe giren Geçici 5. maddenin uygulama esaslarının 8. maddesine baktığımızda “Ek Fiyat farkının hesaplanabilmesi için yüklenicinin bu esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde ilgili idareye yazılı olarak başvurması gerekir.” hükmü yer almaktadır. Geçici 5. madde kapsamında ek fiyat farkı verilebilmesi için yüklenici firmaların bu esasların yürürlüğe girdiği tarih olan 24.02.2022 ve sonrasında 30 gün içerisinde idareye başvurmaları esastır.

Ek fiyat farkı hesabı için bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce (22.01.2022 – 23.02.2022 arasında) idareye yazılı başvuruda bulunan firmaların mutlaka başvuruların güncellemeleri gerekir.

Ek fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin dilekçe örneğine buradan ulaşabilirsiniz.

Ek Fiyat Farkı hesabı için AMP Yazılım’ın ücretsiz Ek Fiyat Farkı Hesap Motorunu kullanabilirsiniz.

Hemen Paylaş

Bir cevap yazın