Ek Fiyat Farkı Hesabına İlişkin Düzenleyici Kurul Kararı Yayınlandı

ek-fiyat-farki-hesabina-iliskin-düzenleyici-kurul-karari-yayinlandi

Ek fiyat farkı verilmesine yönelik 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa eklenen geçici 5.inci maddenin uygulanma sürecinde yaşanan tereddütleri gidermek için Kamu İhale Kurumu tarafından 2022/DK.D-94 numaralı düzenleyici kurul kararı yayınlandı.

Yayınlanan kurul kararına göre;

  1. İdarelerin ek fiyat farkı verilmesi noktasında bir takdir yetkisi bulunmamaktadır. Ek fiyat farkı için başvuruda bulunan ve uygulama esaslarındaki koşulları sağlayan tüm firmalar için ek fiyat farkı hesaplanacak.
  2. Doğrudan teminler için ek fiyat farkı verilemez.
  3. Hakedişlerin aylık olarak düzenlenmediği  ve hakedişlerin birden fazla ayı kapsadığı durumlarda aylık imalat miktarlarının şantiye defteri vb. kanıtlayıcı belgelerle tespit edilmesi gerekir.
  4. Aylık imalat miktarlarının şantiye defteri vb. kanıtlayıcı belgelerle tespit edilemediği durumlarda enterpolasyon yöntemi uygulanarak 1 günlük hakediş tutarı tespit edilerek aylık hakediş toplamı belirlenebilir.
  5. Ek fiyat farkından %6 ek kesin teminat alınır.
  6. Ek fiyat farkı hesaplarında hakedişlerde yapılan tüm kesintilerin (damga vergisi, gelir vergisi) yapılması gerekir.
  7. Ek fiyat farkı için KDV hesaplanacaktır.

Geçici 5. inci maddenin uygulanmasına ilişkin esaslara dair tereddütlerin giderilmesine yönelik yayınlanan 2022/DK.D-94 nolu kurul kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın