Cumhurbaşkanlığı Genelgesi: İdare Süre Uzatımı Verebilir, Sözleşmeyi Fesh Edebilir

corona-virus-salgininin-sozlesmelere-etkisine-iliskin-cumhurbaskanligi-genelgesi-yayinlandi

Corona virüs salgının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla 02 Nisan 2020 Tarihli ve 31087 Sayılı Resmi Gazetede Covid-19 (Corona Virüs) salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine etkilerine ilişkin 2020/5 nolu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayınlandı.

Yayınlanan genelgeye göre;

 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (istisnalar dahil) ve bu kanundan istisna edilen düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilen ihaleler sonucunda imzalanan sözleşmelerde,
 • Corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesi geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkansız hale gelmişse,
 • Yüklenici bu durumu belgelendirerek sözleşmenin tarafı idareye başvuruda bulunacak.
 • İdare, yapılan başvuruları 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 10 uncu maddesi (Mücbir Sebep) ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde inceleyecek.
 • İdareler yapmış oldukları inceleme sonucunda karar vermeden önce durumu Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirerek Bakanlığın değerlendirmesini alacak.
 • İdare tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ortaya çıkan duruma ilişkin aşağıda belirtilen üç şartın birlikte gerçekleştiği tespit edilirse;
  1. Yüklenicinden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemişse,
  2. Yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine engel nitelikteyse,
  3. Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücü yetmiyorsa,
 • İdare, süre uzatımı verebilir veya sözleşmeyi fesh edebilir.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan Covid-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi 2020/5 Genelgeye buradan ulaşabilirsiniz.

Yayınlanan genelgeye göre idareler süre uzatımı ve fesih başvurularını değerlendirirken Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri (Yapım İşleri Genel Şartnamesi) çerçevesinde yapacaktır. Mevzut hükümlerini incelendiğimizde mücbir sebepten dolayı süre uzatımı ve fesih yapılabilmesi için yüklenicinin “Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunması” gerekmektedir.

Covid-19 salgının mücbir sebep olarak değerlendirilmesinde mevzuatta belirtilen yüklenicilerin 20 gün içindeki başvuru süreci nasıl işleyecek, bu sürecin başlangıcında hangi tarihi esas alacağız? yüklenici firmalar başvurularını nasıl yapacaklar? Bu sorulara ilişkin cevaplar Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 29 uncu maddesinde belirtilmiştir.

Covid-19 salgını devam eden bir süreç olduğundan ve bu süreç içerisinde her geçen gün yeni tedbirler uygulamaya konulduğudan yapılan işler üzerindeki etkisi de değişiklik göstermektedir. Salgının, malzeme ve işgücü teminine etkisine bağlı olarak bazı işlerin tamamen durduğunu, bazı işlerin kısmen yapılabildiğini görmekteyiz.

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 29/8 maddesinde “Mücbir sebeplerin devamı sırasında yapılacak bildirim, yirmi gün öncesinden geçerli olmak üzere dikkate alınabilir.” şeklinde belirtilmiştir. Covid-19 salgınıda devam eden bir süreç olduğu için bu kapsamda yapılacak süre uzatımlarında süre uzatımın başlangıç tarihi olarak başvurunun yapıldığı tarihten yirmi gün öncesi kabul edilecektir.

Yüklenici idareye yapacağı başvuruda, iş üzerinde gecikmeye yol açtığını düşündüğü sebeplerin ayrıntılarını, işin süresinin ne kadar uzatılması gerektiğini belirtecektir. Uzatılacak sürenin tespiti o anda mümkün değilse bunun da sebeplerini ayrıca belirtecek, durumun netlik kazanmasından sonra istediği süre uzatımını da ayrı bir yazı ile derhal bildirecektir.