Corona Virüs (Covid-19) ve Konkordato Riski

corona-virus-covid-19-virusu-ve-konkordato-riski

Ülkemizde ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020 tarihinden bugüne hasta ve vefat sayısının her geçen gün arttığını görmekteyiz. Yaşanan bu sürece paralel olarak da Corona Virüs salgınını durdurmak için sağlık başta olmak üzere toplumsal ve ekonomik hayatın birçok alanında yeni tedbirler alınmakta ve mevcut tedbirlerde sıkılaştırılmaktadır.

Bir önceki yazımız da işletmelerin iş güvenliği, insan kaynakları ve finans yönünden tedbir almalarından bahsetmiştik. Hatta acil eylem planı yaparak en az 6 aylık plan yapmaları tavsiyesinde bulunmuştuk.

Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu ekonomik istikrar kalkanı programı dahilinde, Bankalar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan destek, erteleme ve kolaylıklar, işletme sahipleri ve çalışanları büyük oranda rahatlatmıştır. Ancak ekonominin sağlıklı şekilde yürümesinin temel ilkesi “çarkların işlemesine” bağlıdır.

Mevcut durum itibariyle virüsün iş hayatında olumsuz etkilerini artırması kısaca bahsettiğimiz desteklere rağmen işletme sahiplerini düşündürmektedir.

Ülkemizdeki işletmelerin birçoğunun bilanço yapılarının incelenmesi sonucu özkaynaklarının yetersiz olduğu bilinen bir gerçektir. İş hayatında firmaların üzerindeki kredi yükünün fazlalığı veya kazanılan paraların likiditesinin daha düşük varlıklar da değerlendirilmesi işletmelerin risklere karşı dayanma gücünü daha da düşürmektedir.

İşte bu aşamada virüs nedeniyle kar elde eden işletmelerin özkaynaklarının korunması için Ticaret Bakanlığı tarafından da 31.03.2020 tarihinde kar dağıtımına ilişkin düzenlemeye gidilmiştir.

Kar Dağıtımına İlişkin Düzenleme Nedir?

“Kamunun iştiraki olan şirketler hariç olmak üzere, sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak bu yıl gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit kâr payı dağıtımı kararlarında, geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi ve dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem karının %25’ini aşmaması ile yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi…” yönündeki düzenleme 01.04.2020 tarihi itibariyle TOBB kanalıyla bütün oda ve borsalara duyurulmuştur.

Özetle 2019 yılı için yapılacak genel kurullarda,

  • Geçmiş yıl karları dağıtıma konu edilemeyecektir
  • 2019 Yılı dönem karının en fazla %25 i dağıtılabilecektir
  • 2020 Yılında yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemektedir

Her ne kadar covid-19 tahmin edilemeyecek bir salgın olsa da sonrasında neler olacağını düşünmek, olabildiğince planlamak gerekiyor.

Bu aşamada maalesef istenmeyen sonuçlardan bir tanesi de konkordato dur.

Konkordato Nedir?

Bir borçlunun ticari durumunun sarsılmış olmasıyla alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşma olarak tanımlanmaktadır.

Konkordato’nun Amacı Nedir?

Konkordato’nun temel amacı finansal yapıları bozulan dürüst borçluları korumaktadır.

Konkordato Firmaya Ne Sağlar?

Konkordato borçların yapılandırılması suretiyle işletmelerin varlıklarını korumasını ve ticari hayata devam etmesini sağlar.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 285 ve takip eden maddelerinde konkordato ya ilişkin yasal düzenlemeler yapılmıştır. Konkordatoya karar verilmesinde temel esas işletmenin mali tablosudur. İşletme tarafından hazırlanacak ön proje ve makul güvence raporunun mahkemeye sunulması gerekmektedir.

Makul Güvence Raporu Nedir?

İşletme tarafından hazırlanan konkordato ön projesinin 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 285 ve 286 ncı maddelerine uygun olarak hazırlandığı ve söz konusu projede yer alan teklifin gerçekleşeceği hususunda bağımsız denetim firmasınca düzenlenen rapordur.

Raporun düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından belirlenmiştir.

KGK tarafından, Konkordato Denetimlerinin Sadece KAYİK (Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar) Dahil Bağımsız Denetim Yetkisine Sahip Denetim Kuruluşları Tarafından Yürütülmesine İlişkin Kurul Kararı 25.03.2020 tarihli ve 31079 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2018 ve 2019 yıllarında toplam konkordato sayısı yaklaşık 2.000 civarındadır.  2018 yılı aralık ayında yapılan yasal düzenlemeler ile konkordato ilanı zorlaştırılmıştır.

2020 yılında dileğimiz virüs nedeniyle konkordato sayısının artmamasıdır.

Sonuçta elbet bu kötü günler geride kalacaktır. Ancak sonrası yeni bir düzenin başlangıcı olacaktır. Günlük yaşamın birçok alanında radikal değişiklikler olacaktır. Hayatın en kısa sürede normale dönmesi birbirimize ne kadar destek olacağımıza bağlıdır.

Sağlıklı günler dileğiyle

Bir Cevap Yazın