Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

yapi-muteahhitlerinin-siniflandirilmasina-iliskin-yonetmelikte-degisiklik-yapildi

05.08.2021 Tarihli ve 31559 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile yapı ruhsatına tabi her türlü yapım işinde, yapı müteaahitliğini üstlenecek gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklerine göre sınıflandırılması ve belge numarası verilmesini kapsayan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapıldı.

  1. Elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve altyapısını işleten şirketler tarafından elektronik haberleşme istasyonlarının kurulumuna mahsus kule ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı unsurları için yapı sahibine veya işletmeciye veyahut müteahhidine, geçici grup yetki belgesi numarası verilmesi getirildi.
  2. Devralma ya da yeni şirket kurma yoluyla birleşme durumunda tasfiyesiz sona eren şirket/şirketlere ya da işletmeler adına alınan yetki belgesi grubunun devralan ya da yeni kurulan şirket tarafından kullanılabileceğine ilişkin düzenleme yapıldı.
  3. İl müteahhitlik yetki belge komisyonlarına şikayet başvurularının incelenmesi yetkisi getirildi.
  4. Yetki belgesi numarası için başvurularda imza beyannamesi ve imza sirkülerinin noter tastikli olması kaldırıldı.
  5. E, E1, F ve F1 Grupları için ekonomik ve mali yeterlik kriterleri oranlarında değişiklik yapıldı.
  6. Yıkım işlerine ilişkin yetki belgesi verilmesine ilşkin detayları belirlendi.
  7. Yetki belgesi grubunu tespitine yönlelik düzenleme yapıldı.
  8. Yetki belgesi numarası iptal ve iptalin kaldırılması tekliflerinin belge komisyonunca incelenerek on beş iş günü içinde karara bağlanacağı getirildi.
  9. Yetki belgesi numarası iptal edilen yapı müteahhidinin yasaklılık süresi dolsa bile sorumluluklarını yerine getirinceye kadar yetki belgesi numarasını kullandırılmayacağı getirildi.
  10. Komisyon kararına ilişkin Müdürlüğe yapılan şikayet başvurularının uygun bulunmaması halinde on beş iş günü içerisinde doğrudan Bakanlık İtiraz Komisyonuna itirazen şikayette bulunulabilecek.

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Değişiklik yapılan ve yeni eklenen standart formlara buradan ulaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın