Elektrik Alımı Hakedişi Nasıl Yapılır? Örnek Hakediş Uygulaması

Elektrik Alım Hakedişi Örneği

Elektrik alımı hakedişi , sözleşmesi imzalanmış ve alımına başlanılan “A.G/O.G ve Tek Terimli/Çift Terimli” elektrik tipleri için yapılan tüketim miktarı karşılığında yükleniciye ödenecek tutarın hesaplanması sürecidir.

Elektrik alımları hakedişlerinde dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar;

 1. Fiyat farkı hesabı
 2. Dağıtım bedeli hesabı
 3. Fon hesabı ( TRT Payı, Enerji Fonu ve Belediye Tüketim Vergisi)
 4. Reaktif tüketim (Endüktif, Kapasitif) hesabı

Elektrik alımlarında uygulanacak fiyat farkı hesabına ilişkin detaylar 31.08.2013 tarihinde yayınlanan “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar” da belirtilmiştir.

Elektrik alımları hakediş süreci ve hakediş sonucunda oluşturulacak raporlar aşağıda belirtilmiştir.

 1. Puantaj Girişi; Aylık olarak yapılan tüketim miktarları şebeke (A.G – O.G), tarife türü (Tek Terimli – Çift Terimli) ve Abone Gruplarına göre (Sanayi, Mesken, Ticarethane vb.) puantaj cetveline girilir ve puantaj raporu oluşturulur.
 2. Metraj İcmali (Yeşil Defter) ; Hakediş miktarının kümülatif olarak gösterildiği kısımdır. Bu aşamada “Metraj İcmali, BTV’ye Esas Tüketimler, BTV’den Muaf Tüketimler ve Reaktif Tüketim” raporları alınır.
 3. Yapılan İşler Listesi; metraj icmalinden gelen miktarlar sözleşme birim fiyatı ile çarpılarak toplam, önceki ve bu hakediş tutarları hesaplanır.
 4. Fiyat Farkı Hesabı; metraj icmalinden gelen miktarlar ve TUİK tarafından yayınlanan elektrik endeksleri üzerinden fiyat farkı kararnamesinde belirtilen esaslar doğrultusunda elektrik alımları fiyat farkı hesaplanır.
 5. Hakediş Ön Kapağı; Sözleşme bilgileri yer alır ve varsa sözleşme artışları ile süre uzatımları gösterilir.
 6. Dizi Pusulası; hakediş dosyasında yer alan evrakları sayfa numarası ve adet bilgileri ile birlikte belirtir.
 7. Hakediş İcmali; özet anlamına gelen icmal’de yapılan işin toplam tutarı gösterilir.
 8. Hakediş Arka Kapağı; Sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı, fiyat farkı tutarı, KDV tutarı, tahakkuk tutarı, kesinti ve mahsuplar ile yükleniciye ödenecek tutar gösterilir.
 9. Dağıtım Bedeli ve Fonlar; Puantaj cetvelinden gelen tüketim miktarı doğrultusunda, “Dağıtım Bedeli, Belediye Tüketim Vergisi (BTV), Fonlar ( TRT Payı, Enerji Fonu) ve Reaktif Tüketim” tutarları hesaplanır ve detay raporları alınır.
 10. Hakediş Özeti; Yapılan hakedişlerin imalat tutarları, fiyat farkı tutarı ve toplam hakediş tutarı hakediş bazlı gösterilir.

Elektrik alımlarına ilişkin hakedişlerinizi AMP Mal ve Hizmet Alımları Hakediş programı üzerinden gerçekleştirdiğinizde abone grubuna göre puantaj cetveline aylık tüketim miktarını girmeniz yeterlidir. Aylık tüketim miktarını girdiğiniz program; metraj icmali, yapılan işler listesi, fiyat farkı hesabı, hakediş ön kapağı, dizi pusulası, hakediş icmali, hakediş arka kapağı, dağıtım bedeli, fonlar (TRT Payı, Enerji Fonu, BTV)  ve hakediş özetini otomatik oluşturur. Tüm hakediş raporlarınızı Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen formatta tek tuşla oluşturabilirsiniz.

Elektrik Alımları Hakedişi / Puantaj Cetveli

Hakediş dönemi içerisinde yapılan elektrik tüketimleri, abone grubuna göre “Tüketim Dönemi, Sayaç Okuma Tarihi, Abone Numarası, Açıklama, Aylık Tüketim Miktarı ve Reaktif Tüketim miktarı” tanımlanarak girilir. Girilen veriler doğrultusunda “Puantaj Cetveli” raporu alınır.

Elektrik Alımları Puantaj Cetveli Raporu

elektrik-puantaj-cetveli

Örnek Elektrik Alımları Puantaj Cetveli Raporu Word

Örnek Elektrik Alımları Puantaj Cetveli Raporu Excel

excel-raporu


Elektrik Alımları Hakedişi / Metraj İcmali (Yeşil Defter)

Metraj İcmalinde hakedişe ait “Toplam Hakediş Miktarı, Önceki Hakediş Miktarı ve Bu Hakediş Miktarı” kümülatif olarak gösterilir. Metraj İcmali aşamasında puantaj cetveline girilen veriler doğrultusunda “Metraj İcmal, BTV’ye Esas Tüketimler, BTV’den Muaf Tüketimler ve Rekatim Tüketim” raporları alınır.

Metraj İcmali (Yeşil Defter) Raporu

metraj-icmali

Örnek Metraj İcmali (Yeşil Defter) Raporu Word

Belediye Tüketim Vergisine (BTV) Esas Tüketimler Raporu

belediye-tüketim-vergisine-esas-tüketimler

Örnek Belediye Tüketim Vergisine Esas Tüketimler Raporu Word

Belediye Tüketim Vergisinden (BTV) Muaf Tutulan Tüketimler

belediye-tüketim-vergisinden-muaf-tüketimler

Örnek Belediye Tüketim Vergisinden Muaf Tutulan Tüketimler Raporu Word

Reaktif Tüketim Raporu

reaktif-tüketim-raporu

Örnek Reaktif Tüketim Raporu Word


Elektrik Alımları Hakedişi / Yapılan İşler Listesi

Yapılan işler listesi raporunda metraj icmalinden gelen miktarlar sözleşme birim fiyatı ile çarpılarak “Toplam Hakediş Tutarı, Önceki Hakediş Tutarı ve Bu Hakediş Tutarı” hesaplanır.

Yapılan İşler Listesi Raporu

yapılan-işler-listesi

Örnek Yapılan İşler Listesi Raporu Word


Elektrik Alımları Hakedişi / Fiyat Farkı Hesabı

Metraj icmalinden gelen miktarlar ve TUİK tarafından yayınlanan elektrik endeksleri üzerinden fiyat farkı kararnamesinde belirtilen esaslar doğrultusunda elektrik alımları fiyat farkı hesaplanır. Fiyat farkına ilişkin “Fiyat Farkı Hesabı ve Belediye Tüketim Vergisi Fiyat Farkı Hesabı” raporları oluşturulur.

Fiyat Farkı Hesap Raporu

fiyat-farkı-hesap-tablosu

Örnek Fiyat Farkı Hesap Raporu Word

Belediye Tüketim Vergisi Fiyat Farkı Hesabı

BTV-fiyat-farkı-hesabı

Örnek Belediye Tüketim Vergisi Fiyat Farkı Hesap Raporu Word


Elektrik Alımları Hakedişi / Hakediş Ön Kapağı

Sözleşme bilgileri ile varsa sözleşme artışları ve süre uzatım bilgileri yer alır.

Hakediş Ön Kapağı

hakediş-ön-kapak

Örnek Hakediş Ön Kapak Raporu Word


Elektrik Alımları Hakedişi / Dizi Pusulası

Dizi pusulasında, hakediş dosyasında yer alan evrakları sayfa numarası ve adet bilgileri ile birlikte belirtir.

Dizi Pusulası

dizi-pusulası

Örnek Dizi Pusulası Raporu Word


Elektrik Alımları Hakedişi / Hakediş İcmali

Özet anlamına gelen icmal’de yapılan işin toplam tutarı gösterilir.

Hakediş İcmali Raporu

hakediş-icmali

Örnek Hakediş İcmali Raporu Word

Tüm Hakedişler İcmali Raporu

tüm-hakedişler-icmali

Örnek Tüm Hakedişler İcmali Raporu Word


Elektrik Alımları Hakedişi / Hakediş Arka Kapağı

Sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı, fiyat farkı tutarı, KDV tutarı, tahakkuk tutarı, kesinti ve mahsuplar ile yükleniciye ödenecek tutar gösterilir.

Hakediş Arka Kapağı

arka-kapak

Örnek Hakediş Arka Kapağı Raporu Word


Elektrik Alımları Hakedişi / Dağıtım Bedeli ve Fonlar

Dağıtım Bedeli ve Fonlar bölümünde, puantaj cetvelinden gelen tüketim miktarı doğrultusunda, “Dağıtım Bedeli, Belediye Tüketim Vergisi (BTV), Fonlar ( TRT Payı, Enerji Fonu) ve Reaktif Tüketim” tutarları hesaplanır ve detay raporları alınır.

Dağıtım Bedeli ve Fonlar

dağıtım-bedeli-ve-fonlar

Örnek Dağıtım Bedeli ve Fonlar Raporu Word


Elektrik Alımları Hakedişi / Hakediş Özeti

Yapılan hakedişlerin imalat tutarları, fiyat farkı tutarı ve toplam hakediş tutarı hakediş bazlı gösterilir.

Hakediş Özeti Raporu

hakediş-özeti

Örnek Hakediş Özeti Raporu Word

Elektrik alımlarına ilişkin hakedişlerinizi AMP Mal ve Hizmet Alımları Hakediş programı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Program metraj icmali, yapılan işler listesi, fiyat farkı hesabı, hakediş ön kapağı, dizi pusulası, hakediş icmali, hakediş arka kapağı ve hakediş özetini otomatik oluşturur. Tüm hakediş raporlarınızı Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen formatta tek tuşla oluşturabilirsiniz.

hizmet-hakedis-programi-2017

Kaydet

Bir Cevap Yazın