Akaryakıt Alım Hakedişi Nasıl Yapılır? Örnek Hakediş Uygulaması

Akaryakıt Alım Hakedişi Örneği

Akaryakıt Alım Hakedişi, sözleşmesi imzalanmış ve alımına başlanılan alınan “Benzin, Motorin, Otogaz, Kalorifer Yakıtı, Fuil Oil vb.” akaryakıt tipleri için yapılan alım miktarı karşılığında yükleniciye ödenecek tutarın hesaplanması sürecidir.

Akaryakıt alımları hakedişlerinde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta fiyat farkı hesaplamalarıdır. Akaryakıt alımlarında uygulanacak fiyat farkı hesabına ilişkin detayları 31.08.2013 tarihinde yayınlanan “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar” da belirtilmiştir.

Akaryakıt alımları hakediş süreci ve hakediş sonucunda oluşturulacak raporlar aşağıda belirtilmiştir.

  1. Puantaj Girişi; günlük olarak yapılan alım miktarlarının girilmesi ve puantaj raporu.
  2. Metraj İcmali (Yeşil Defter) ; Hakediş miktarının kümülatif olarak gösterildiği kısımdır.
  3. Yapılan İşler Listesi; metraj icmalinden gelen miktarlar sözleşme birim fiyatı ile çarpılarak toplam hakediş tutarı ve bu hakediş tutarı hesaplanır.
  4. Fiyat Farkı Hesabı; metraj icmalinden gelen miktarlar ve EPDK tarafından yayınlanan günlük akaryakıt fiyatları üzerinden fiyat farkı kararnamesinde belirtilen esaslar doğrultusunda akaryakıt alımları fiyat farkı hesaplanır.
  5. Hakediş Ön Kapağı; Sözleşme bilgileri yer alır ve varsa sözleşme artışları ile süre uzatımları gösterilir.
  6. Dizi Pusulası; hakediş dosyasında yer alan evrakları sayfa numarası ve adet bilgileri ile birlikte belirtir.
  7. Hakediş İcmali; özet anlamına gelen icmal’de yapılan işin toplam tutarı gösterilir.
  8. Hakediş Arka Kapağı; Sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı, fiyat farkı tutarı, KDV tutarı, tahakkuk tutarı, kesinti ve mahsuplar ile yükleniciye ödenecek tutar gösterilir.
  9. Hakediş Özeti; Yapılan hakedişlerin imalat tutarları, fiyat farkı tutarı ve toplam hakediş tutarı hakediş bazlı gösterilir.

Akaryakıt Alımları Hakedişi / Puantaj Cetveli

Hakediş dönemi içerisinde yapılan akaryakıt alımları, akaryakıt tipine göre “Tarih, Açıklama, Plaka” tanımlanarak girilir. Girilen veriler doğrultusunda akaryakıt puantaj cetveli ve araç sarfiyat raporu alınır.

Akaryakıt Alımları Puantaj Cetveli Raporu

akaryakıt-puantaj-cetveli

Örnek Akaryakıt Alımları Puantaj Cetveli Raporu Word

Örnek Akaryakıt Alımları Puantaj Cetveli Raporu Excel

excel-raporu

Araç Sarfiyat Raporu

araç-sarfiyat-raporu

Örnek Araç Sarfiyat Raporu Word


Akaryakıt Alımları Hakedişi / Metraj İcmali (Yeşil Defter)

Metraj İcmalinde hakedişe ait “Toplam Hakediş Miktarı, Önceki Hakediş Miktarı ve Bu Hakediş Miktarı” kümülatif olarak gösterilir.

Metraj İcmali (Yeşil Defter) Raporu

metraj-icmali

Örnek Metraj İcmali (Yeşil Defter) Raporu Word


Akaryakıt Alımları Hakedişi / Yapılan İşler Listesi

Yapılan işler listesi raporunda metraj icmalinden gelen miktarlar sözleşme birim fiyatı ile çarpılarak “Toplam Hakediş Tutarı, Önceki Hakediş Tutarı ve Bu Hakediş Tutarı” hesaplanır.

Yapılan İşler Listesi Raporu

yapılan-işler-listesi

Örnek Yapılan İşler Listesi Raporu Word


Akaryakıt Alımları Hakedişi / Fiyat Farkı Hesabı

Metraj icmalinden gelen miktarlar ve EPDK tarafından yayınlanan günlük akaryakıt fiyatları üzerinden fiyat farkı kararnamesinde belirtilen esaslar doğrultusunda akaryakıt alımları fiyat farkı hesaplanır.

Fiyat Farkı Hesap Raporu

fiyat-farkı-hesabı

Örnek Fiyat Farkı Hesap Raporu Word


Akaryakıt Alımları Hakedişi / Hakediş Ön Kapağı

Sözleşme bilgileri ile varsa sözleşme artışları ve süre uzatım bilgileri yer alır.

Hakediş Ön Kapağı

hakediş-ön-kapağı

Örnek Hakediş Ön Kapağı Word


Akaryakıt Alımları Hakedişi / Dizi Pusulası

Dizi pusulasında, hakediş dosyasında yer alan evrakları sayfa numarası ve adet bilgileri ile birlikte belirtir.

Dizi Pusulası

dizi-pusulası

Örnek Dizi Pusulası Word


Akaryakıt Alımları Hakedişi / Hakediş İcmali

Özet anlamına gelen icmal’de yapılan işin toplam tutarı gösterilir.

Hakediş İcmali Raporu

hakediş-icmali

Örnek Hakediş İcmali Raporu Word

Tüm Hakedişler İcmali Raporu

tüm-hakedişler-icmali

Örnek Tüm Hakedişler İcmali Raporu Word


Akaryakıt Alımları Hakedişi / Hakediş Arka Kapağı

Sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı, fiyat farkı tutarı, KDV tutarı, tahakkuk tutarı, kesinti ve mahsuplar ile yükleniciye ödenecek tutar gösterilir.

Hakediş Arka Kapağı

hakediş-arka-kapağı

Örnek Hakediş Arka Kapağı Word


Akaryakıt Alımları Hakedişi / Hakediş Özeti

Yapılan hakedişlerin imalat tutarları, fiyat farkı tutarı ve toplam hakediş tutarı hakediş bazlı gösterilir.

Hakediş Özeti Raporu

hakediş-özeti

Örnek Hakediş Özeti Raporu Word

Akaryakıt alımlarına ilişkin hakedişlerinizi AMP Mal ve Hizmet Alımları Hakediş programı üzerinden gerçekleştirdiğinizde puantaj cetveline günlük akaryakıt alım miktarını girmeniz yeterli olacaktır. Günlük hakediş miktarını girdiğiniz program metraj icmali, yapılan işler listesi, fiyat farkı hesabı, hakediş ön kapağı, dizi pusulası, hakediş icmali, hakediş arka kapağı ve hakediş özetini otomatik oluşturur. Tüm hakediş raporlarınızı Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen formatta tek tuşla oluşturabilirsiniz.

hizmet-hakedis-programi-2017

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Kaydet

Bir Cevap Yazın