Avukatlar EKAP Üzerinden Şikayet/İtirazen Şikayet Başvurusu Yapabilecekler

01 Nisan 2023 Tarihinde yayınlanan ve 15.04. 2023 tarihinde yürürlüğe giren “İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile ihalelere yönelik şikayet ve itirazen şikayet başvurularının, tebliğin elektronik ortamda yapılacak şikayet ve itirazen şikayet başvurularına ilişkin hükümleri esas alınarak EKAP üzerinden e-imza kullanılarak yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

Yapılan mevzuat değişikliğinin uygulanmasına ilişkin geçiş hükmünü belirten ve ilgili tebliğe eklenen “Geçici madde 8.” de avukat aracılığı ile yapılacak e-şikayet ve e-itirazen şikayet başvurularının Kurum tarafından gerekli teknik altyapı hazırlanarak resmi internet sayfasında duyurulana kadar elden veya posta yoluyla yapılmaya devam edileceği belirtilmiştir.

Kamu İhale Kurumu 20.10.2023 tarihinde resmi sayfasında yayınlamış olduğu “Avukatların EKAP Üzerinden Şikayet/İtirazen Şikayet Başvuru Yapabilmesine İlişkin Duyuru” ile avukatların EKAP üzerinden şikayet/itirazen şikayet başvuru yapabilmesine yönelik geliştirmeyi devreye aldığını belirtmiştir. Yapılan bu geliştirme ile birlikte avukatlar aracılığı ile yapılacak şikayet/itirazen şikayet başvuruları Ekap üzerinden gerçekleştirilecektir. Kamu İhale Kurumu tarafından yayınlanan duyuruyu aşağıda görebilirsiniz.

Avukatların EKAP Üzerinden Şikayet/İtirazen Şikayet Başvuru Yapabilmesine İlişkin Duyuru

Avukatların EKAP üzerinden şikayet/itirazen şikayet başvurusu yapabilmesine yönelik geliştirme 20/10/2023 tarihinde devreye alınmıştır. Uygulama ile şikayet/itirazen şikayet başvurularının kolay ve hızlı bir şekilde yapılması, şekil unsurlarına ilişkin hataların mümkün mertebe önüne geçilerek başvuru müessesenin etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir.

Konuyla ilgili avukatlar ve EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önem arz etmektedir:

1) Öncelikle, avukatların EKAP üzerinden şikayet/itirazen şikayet başvurusu yapabilmesi için EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişi tarafından ilgili avukata yetkili ekleme sayfasından “Avukat” yetkisinin verilmesi gerekmektedir.

2) Sonrasında, avukat yetkisine sahip kullanıcı, şikayet/itirazen şikayet dilekçesini imzalayarak başvurusunu yapmadan önce baro pulu ödemesini EKAP üzerinden yapmalıdır.

Ayrıca, ilgililerin faydalanabileceği yardım kılavuzuna Avukatların EKAP üzerinden şikayet/itirazen şikayet başvurusu düzenlemesi bağlantısından erişim sağlanabilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kamu İhale Kurumu tarafından yayınlanan duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

Hemen Paylaş

Bir cevap yazın