Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesine İlişkin Mevzuat Değişikliği Yapıldı

asiri-dusuk-tekliflerin-degerlendirilmesine-iliskin-mevzuat-degisikligi-yapildi

30 Kasım 2021 Tarihli ve 31675 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişiklikleri ile ihale uygulama yönetmeliklerinde aşırı düşük sorgulamalara ve bildirim sürelerinin tespitine yönelik düzenlemeler yapıldı.

İhale sürecinde istekli firmalara yapılacak bildirimlerde tebligat sürelerin “bildirim tarihini izleyen günden itibaren” başladığına yönelik standart formlarda değişiklik yapıldı.

Mal alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgu yapılması zorunlu oldu. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

Yapım ve hizmet alım ihalelerinin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın en düşük teklife verilmesi uygulaması kaldırıldı. Yapılan bu düzenlemeye göre tüm ihalelerde aşırı düşük sınır tespiti yapılmak zorunda ve sınır değerin altın kalan firmalar için;

  • Açıklama istenecek
  • Açıklama istenmeksizin elenecek

işlemleri gerçekleştirilebilecek.

Yapılan mevzuat düzenlemeleri 20 gün sonra yürürlüğe girecektir.

Yapılan mevzuat değşikliklerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değiiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

Hemen Paylaş

Bir cevap yazın