Teklif Birim Fiyat Hakediş Nasıl Yapılır? (Yapım İşleri – Örnek Hakediş)

teklif-birim-fiyat-hakedis

Bu yazımızda yapım işlerinde Teklif Birim Fiyat Hakedişi nasıl yapılır? ve dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir, detaylı biçimde bunları irdeleyeceğiz.
Yapım işlerinde hakediş kısaca; imalat miktarları karşılığında yükleniciye ödenecek tutarın hesaplanması sürecidir.

Teklif Birim Fiyat Hakediş Süreci :

 1. Hakediş Düzenleme; metraj cetvelinde sözleşme pozlarına ait “Metraj”, “Profil”, “Demir”, “Ataşman”, “Hafriyat” metrajları tanımlanır. Her sözleşme pozu için “Bu Hakediş Miktar” ları belirlenir ve metraj cetvellerine ait raporlar oluşturulur.
 2. Yeşil Defter ; hakediş miktarının kümülatif olarak gösterildiği kısımdır. Metraj icmalinde sözleşme kalemlerine ait “Toplam Hakediş Miktarı, Önceki Hakediş Miktarı ve Bu Hakediş Miktarı” yer alır. Yeşil defter raporları oluşturulur.
 3. Yapılan İşler Listesi; hakediş tutarlarının gösterildiği kısımdır. Yeşil defterden gelen “Toplam Hakediş Miktarı”, sözleşme birim fiyatı ile çarpılarak “Toplam Hakediş Tutarı” hesaplanır.  “Önceki Hakediş Tutarı” bir önceki hakedişten alınır. “Bu Hakediş Tutarı”, “Toplam Hakediş Tutarı” –  “Önceki Hakediş Tutarı” olarak hesaplanır. Yapılar işler listesi raporları oluşturulur.
 4. Revize Birim Fiyat Hesabı; “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa” göre ihale edilen teklif birim fiyatlı yapım işlerinde revizeye kalan pozlara ait revize birim fiyat hesabı yapılır. Revize birim fiyat hesap raporları oluşturulur.
 5. Fiyat Farkı Hesabı; fiyat farkı kararnamesinde belirtilen esaslar doğrultusunda bu hakediş tutarı üzerinden ağırlık oranlarına göre veya genel endekse göre fiyat farkı hesaplanır. Fiyat farkı hesap raporları oluşturulur.
 6. Hakediş İcmali; iş gruplarına ait “Yapılan İşler Toplam”, “Önceki Hakediş Toplamı”, “Bu Hakediş Toplamı” nın gösterildiği kısımdır.
 7. Hakediş Ön Kapağı; Sözleşme bilgileri yer alır ve varsa sözleşme artışları ile süre uzatımları gösterilir.  “Yapım İşleri Hakediş 1.Kapak Raporu” oluşturulur.
 8. Dizi Pusulası; hakediş dosyasında yer alan evrakları sayfa numarası ve adet bilgileri ile birlikte belirtir. Penceredeki veriler doğrultusunda “Hakediş Dizi Pusulası” raporu oluşturulur.
 9. Hakediş İcmali; özet anlamına gelen icmal’de yapılan işin toplam tutarı gösterilir. Hakediş içereriğinden kesintiler var ise oluşturulur. Penceredeki veriler doğrultusunda “Hakediş İcmali” raporu oluşturulur.
 10. Hakediş Arka Kapağı; Sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı, fiyat farkı tutarı, KDV tutarı, tahakkuk tutarı, kesinti ve mahsuplar ile yükleniciye ödenecek tutar gösterilir. Penceredeki veriler doğrultusunda “Yapım İşleri Hakediş 4. Kapak Raporu” oluşturulur.
 11. Hakediş Özeti; Yapılan hakedişlerin imalat tutarları, fiyat farkı tutarı ve toplam hakediş tutarı hakediş bazlı gösterilir. Yapım İşleri “Hakediş Özeti” raporu oluşturulur.

Bu raporların tamamını yazımızın devamında örnekleri ile beraber anlatacağız.

Yapım İşleri Örnek Hakediş Metraj Cetveli Raporu

Hakediş düzenleme penceresinde,  sözleşme kalemlerine metraj tanımlanır. Miktarlar belirlenir ve metraj cetveli raporu oluşturulur.

hakedis-metraj-cetveli Yapım İşleri Örnek Hakediş Metraj Cetveli Raporu Word

Yapım İşleri Örnek Hakediş Metraj Cetveli Raporu Excel

excel-raporu

Yapım İşleri Örnek Hakediş Profil Metrajı Cetveli Raporu

Hakediş düzenleme penceresinde,  sözleşme kalemlerine profil metrajı tanımlanır. Miktarlar belirlenir ve  profil metraj cetveli raporu oluşturulur.

hakedis-profil-metraj-cetveli Yapım İşleri Örnek Hakediş Profil Metrajı Cetveli Raporu Word

 

 Yapım İşleri Örnek Hakediş Profil Metrajı Cetveli Raporu Excel

excel-raporu

Yapım İşleri Örnek Hakediş Demir Metrajı Cetveli Raporu

Hakediş düzenleme penceresinde,  sözleşme kalemlerine demir metrajı tanımlanır. Demir çapları, adet ve boy bilgileri girilir.  Demir metraj cetveli raporu oluşturulur.

hakedis-demir-metraj-cetveliYapım İşleri Örnek Hakediş Demir Metrajı Cetveli Raporu Word

Yapım İşleri Örnek Hakediş Demir Metrajı Cetveli Raporu Excel

excel-raporu

Yapım İşleri Örnek Hakediş Paçal Ataşman Metrajı Raporu

Hakediş düzenleme penceresinde,  çizimli ataşman tanımlanır. Paçal ataşmana ait pozlar ve metrajlar girilir.  Paçal ataşman raporu oluşturulur.

hakedis-pacal-atasman-defteriYapım İşleri Örnek Hakediş Paçal Ataşman Raporu Word

Yapım İşleri Örnek Hakediş Paçal Ataşman Raporu Excel

excel-raporu

 Yapım İşleri Örnek Hakediş Tesisat Metrajı Raporu

Hakediş düzenleme penceresinde,  tesisat mahalleri tanımlanır ve tesisat metrajı yapılır. Tesisat metrajı raporu oluşturulur.

hakedis-tesisat-metrajiYapım İşleri Örnek Hakediş Tesisat Metrajı Raporu Word

Yapım İşleri Örnek Hakediş Tesisat Metrajı Raporu Excel

excel-raporu

Yapım İşleri Örnek Hakediş Yeşil Defter (Metraj İcmali) Raporu

Yeşil defterde, sözleşme kalemlerine ait “Toplam Hakediş Miktarı, Önceki Hakediş Miktarı ve Bu Hakediş Miktarı” yer alır.  Bu veriler doğrultusunda yeşil defter raporu oluşturulur.

hakedis-yesil-defter-icmaliYapım İşleri Örnek Hakediş Yeşil Defter (Metraj İcmali) Raporu Word

Yapım İşleri Örnek Hakediş Yeşil Defter (Metraj İcmali) Raporu Excel

excel-raporu

Yapım İşleri Örnek Hakediş Yapılan İşler Listesi (Çarşaf) Raporu

Yapılan İşler Listesinde;  “Önceki Hakediş Tutarı”, “Bu Hakediş Tutarı”, “Toplam Hakediş Tutarı” yer alır.  Bu veriler doğrultusunda yapılar işler listesi raporu oluşturulur.

hakedis-yapilan-isler-listesiYapım İşleri Örnek Hakediş Yapılan İşler Listesi (Çarşaf) Raporu Word

Yapım İşleri Örnek Hakediş Yapılan İşler Listesi (Çarşaf) Raporu Excel

excel-raporu

Yapım İşleri Örnek Hakediş Revize Birim Fiyat Hesabı Raporu

Revize kalan sözleşme pozları için revize birim fiyat hesabı yapılır. Revize birim fiyat hesap raporları oluşturulur.

hakedis-revize-birim-fiyat-hesabiYapım İşleri Örnek Hakediş Revize Birim Fiyat Hesabı Word

Yapım İşleri Örnek Hakediş Revize Birim Fiyat Hesabı Excel

excel-raporu

Yapım İşleri Örnek Hakediş İcmali Raporu

Hakediş İcmali; iş gruplarına ait “Yapılan İşler Toplam”, “Önceki Hakediş Toplamı”, “Bu Hakediş Toplamı” nın gösterildiği kısımdır. İcmal raporu oluşturulur.

hakedis-yapilan-isler-grup-icmaliYapım İşleri Örnek Hakediş İcmali Raporu Word

Yapım İşleri Örnek Hakediş İcmali Raporu Excel

excel-raporu

Yapım İşleri Örnek Hakediş Fiyat Farkı Hesabı Raporu

Fiyat Farkı Hesabı;  bu hakediş tutarı üzerinden ödenek dilimlerine göre fiyat farkı hesaplanır. Fiyat farkı hesap raporları oluşturulur.

hakedis-fiyat-farki-hesabiYapım İşleri Örnek Hakediş Fiyat Farkı Hesabı Raporu Word

Yapım İşleri Örnek Hakediş Fiyat Farkı Hesabı Raporu Excel

excel-raporu

Yapım İşleri Örnek Hakediş Ön Kapağı Raporu

Sözleşme bilgileri yer alır.  “Yapım İşleri Hakediş 1.Kapak Raporu” oluşturulur.

hakedis-on-kapakYapım İşleri Örnek Hakediş Ön Kapağı Raporu Word

Yapım İşleri Örnek Hakediş Ön Kapağı Raporu Excel

excel-raporu

Yapım İşleri Örnek Hakediş Dizi Pusulası Raporu

Hakediş dosyasında yer alan evrakları sayfa numarası ve adet bilgileri ile birlikte belirtir. Penceredeki veriler doğrultusunda “Hakediş Dizi Pusulası” raporu oluşturulur.

hakedis-dizi-pusulasiYapım İşleri Örnek Hakediş Dizi Pusulası Raporu Word

Yapım İşleri Örnek Hakediş Dizi Pusulası Raporu Excel

excel-raporu

Yapım İşleri Örnek Hakediş İcmali Raporu

Hakediş icmal’ inde yapılan işin toplam tutarı gösterilir. “Hakediş İcmali” raporu oluşturulur.

hakedis-kapak-icmaliYapım İşleri Örnek Hakediş İcmalı Raporu Word


Yapım İşleri Örnek Hakediş İcmalı Raporu Excel

excel-raporu

Yapım İşleri Örnek Hakediş Arka Kapağı Raporu

Sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı, fiyat farkı tutarı, KDV tutarı, tahakkuk tutarı, kesinti ve mahsuplar ile yükleniciye ödenecek tutar gösterilir. “Yapım İşleri Hakediş 4. Kapak Raporu” oluşturulur.

hakedis-arka-kapakYapım İşleri Örnek Hakediş Arka Kapağı Raporu Word

Yapım İşleri Örnek Hakediş Arka Kapağı Raporu Excel

excel-raporu

Yapım İşleri Örnek Hakediş Özeti Raporu

Hakediş Özeti; Yapılan hakedişlerin imalat tutarları, fiyat farkı tutarı ve toplam hakediş tutarı hakediş bazlı gösterilir. Yapım İşleri “Hakediş Özeti” raporu oluşturulur.

hakedis-ozetiYapım İşleri Örnek Hakediş Özeti Raporu Word

Yapım İşleri Örnek Hakediş Özeti Raporu Excel

excel-raporu

Yapım işleri hakedişlerinizi AMP Hakediş ve Yaklaşık Maliyet  programı üzerinden gerçekleştirdiğinizde sadece sözleşme pozlarına ait miktarlarınız girmeniz yeterli olacaktır. Program; metraj cetvelleri, yeşil defter, revize birim fiyat hesabı, yapılan işler listesi, hakediş icmalı, fiyat farkı hesabı, hakediş ön kapağı, dizi pusulası, hakediş icmali, hakediş arka kapağı, ve hakediş özeti raporlarının tamamını otomatik oluşturur.

amp-hakedis-ve-yaklasik-maliyet2

Bir Cevap Yazın