Tasfiye ve Devir İşlemlerine İlişkin Bakanlık Görüşü Yayınlandı

tasfiye-ve-devir-islemlerine-iliskin-bakanlik-gorusu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından

  • 18.01.2019 Tarihli ve 30659 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “7161 Nolu Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında tasfiye (fesih) talebinde bulunan
  • Bakanlık ve idarece olumsuz görüş bildirilen
  • Halen devam eden sözleşmelere yönelik

23.07.2019 tarihli görüş yayınlanmıştır. Yayınlanan bu görüşe göre;

– Yükleniciler süre uzatımı ve/veya devir taleplerinin olması halinde bu taleplerini sözleşmeye taraf ilgili idarelere yapacaklar

– Yüklenicilerin süre uzatımı ve/veya devir talepleri sözleşmeye taraf idareler tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılacak

– Sözleşmeye taraf idareler, yükleniciler tarafından yapılan bu ek talepleri bakanlıktan tekrar görüş almadan tasfiye yasası kapsamında sonuçlandırabilecekler.

Bu kapsamda yapılan süre uzatımları ve devirlere ilişkin kararlar idare tarafından 15 gün içerisinde bakanlığa bildirilecektir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayınlanan görüşe buradan ulaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın