Süre Uzatımı ve Fesih Taleplerinin Değerlendirilmesi

sure-uzatimi-ve-fesih-taleplerinin-degerlendirilmesi

20 Nisan 2020 Tarihli ve 2020/5 Nolu Cumhurbaşkanlığı genelgesi gereği 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile bu kanundan istisna edilen düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilen ihaleler sonucunda imzalanan sözleşmelerde Covid-19 (Corona Virüs) salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkansız hale geldiğine ilişkin süre uzatım ve fesih başvuruları yüklenici tarafından sözleşmenin tarafı idareye yapılır. İdarelerde süre uzatımı ve fesih kararı vermeden önce durumu Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirerek Bakanlığın değerlendirmesini alırlar.

Yükleniciler tarafından yapılan süre uzatım ve fesih taleplerinin daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılması, kamu hizmetlerinin aksamaması için konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 22.07.2020 tarihli açıklama yayınlanmıştır.

Yayınlanan bu açıklamaya göre;

1. Yüklenicilerin 120 gün ve daha az süre uzatımı talepleri Bakanlık değerlendirmesi alınmaksızın sözleşmeye taraf idarelerce verilebilecek

2. 120 Günü aşan süre uzatım talepleri için Bakanlık değerlendirmesi alınmaya devam edecek

3. Fesih talepleri için Bakanlık değerlendirmesi alınmaya devam edecek

İdareler, Bakanlığa gönderidikleri ve henüz değerlendirilmesi yapılmamış 120 günden az süre uzatım olan başvurlar için Bakanlık görüşü beklemeden karar verebilirler.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayınlanan yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan 2020/5 Nolu genelgeye ilişkin detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın