Kültür Varlıkları İhalelerinde Ek Fiyat Farkı Verilmesi ve Mevzuat Değişikliği

kultur-varliklari-ihalelerinde-ek-fiyat-farki-verilmesi-mevzuat-degisikligi

16 Haziran 2022 tarihli 31868 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelikle” 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri, teşhir tanzim projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımlarına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Kaldırılan yönetmelik yerine Cumhurbaşkanlığı tarafından “Korunması Gerekli Kültür Varlıkları Onarımları ve Restorasyonları İle Çevre Düzenlenmesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslar” yayımlandı.

Ayrıca, yapılan bu mevzuat değişikliği ile Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilmiş işler için;

  1. Geçici 5’inci madde kapsamında; ek fiyat farkı verilmesi ve sözleşmenin devri
  2. Geçici 6’ncı madde kapsamında; ek ve artırımlı fiyat farkı, süre uzatımı ile sözleşmenin feshi

hakları da getirilmiş oldu.

Korunması Gerekli Kültür Varlıkları Onarımları ve Restorasyonları İle Çevre Düzenlenmesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslar’a buradan ulaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın