KDV Tevkifat Oranları Değişti. Yeni Tevkifatlar Getirildi

kdv-tevkifat-oranlari-degisti-yeni-tevkifatlar-getirildi

16 Şubat 2021 Tarihli ve 31397 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:35)” ile KDV Tevkifat oranları yeniden belirlenmiştir.

Yapılan bu düzeneme ile;

1. Sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları, vakıf üniversiteleri ile mobil elektronik haberleşme işletmecileri de kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulacaktır.

2. Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde uygulanan 3/10 oranındaki KDV tevkifatı 4/10 olarak değiştirilmiştir.

3. (Yeni) KDV mükelleflerine karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanır.

4. Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde uygulanan  (5/10) oranındaki KDV tevkifatı 7/10 olarak değiştirilmiştir.

5. Fason tekstil ve konfeksiyon işleri, fason çanta ve ayakkabı dikim işleri ile Tebliğin (I/C-2.1.3.2.7.3) bölümünde belirtilen fason işlerle ilgili aracılık hizmetlerinde uygulanan 5/10 oranındaki KDV tevkifatı 7/10 olarak değiştirilmiştir.

6. Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmeti alımlarında uygulanan 7/10 oranındaki KDV tevkifatı 9/10 olarak değiştirilmiştir.

7. (Yeni) Yük taşımacılığı hizmet alımlarında 2/10 oranında KDV tevkifatı uygulanır. Servis taşımacılığı hizmet alımlarındaki 5/10 olan KDV tevkifat oranı değiştirilmemiştir.

8. Baskı ve basım hizmetlerinde uygulanan 5/10 oranında KDV tevkifatı 7/10 olarak değiştirilmiştir.

9. (Yeni) Mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil) 3/10 oranında KDV tevkifatı uygulanır.

10. (Yeni) KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), 2/10 oranında KDV tevkifatı uygulanır.

Yapılan bu düzenlemeler 01 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu tarihten itibaren yapılacak hakediş ödemelerinde güncel tevkifat oranlarının kullanılmasına dikkat edilmesi gerekir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayınlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:35)’e buradan ulaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın