Kadroya Geçen Personeller İhale Komisyonlarında Görev Alabilir mi?

kadroya-gecen-personel-ihale-komisyonu-kontrol

Kadroya Geçen Taşeron İşçilerin İhale Sürecinde Görev Alması

Kamu ihale Kurulu tarafından alınan 18.07.2018 Tarihli ve 2018/DK.D-187 numaralı karar ile 696 sayılı olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması hakkında kanun hükmünde kararname ile kadroya geçişi sağlanan personeller ihale komisyonlarında ve kontrol teşkilatında görev alabilecekler.

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2018/041
Gündem No : 7
Karar Tarihi : 18.07.2018
Karar No : 2018/DK.D-187
Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7
Gündem Konusu : 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile statü ya da kadroya geçişi sağlanan personelin komisyon üyeliği
696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ile statü ya da kadroya geçişi sağlanan ve geçici işçi niteliğinde olmayan personelin, ihale ve sözleşme sürecinde oluşturulacak komisyon ve teşkilatlarda görev alabileceğine,
Oybirliğiyle karar verilmiştir.
Kamu İhale Kurulu’nun 2018/DK.D-187 numaralı kurul kararının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın