İhale Uygulama Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapıldı

ihale-uygulama-yonetmelikleri-2019

13 Eylül 2019 Tarihli ve 30887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan mevzuat değişiklikleri ile;

  • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
  • Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
  • Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
  • Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
  • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği
  • Kamu İhale Genel Tebliğinde

Düzenlemeler yapılmıştır, yapılan bu düzenlemeler;

  • İhaleye teklif veren aday ve istekli firmaların yeterliliklerini buna ilişkin bilgi ve belgeleri içeren sertifikalarla tesvik edebilmelerine yönelik düzenleme yapıldı
  • Açık ihale usulü dışındaki ihalelerinde Elektronik İhale (e-ihale) biçiminde yapılabileceğine ilişkin  düzenleme yapıldı
  • Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından enerji arz güvenliği kapsamında gerçekleştirilecek ihalelerde, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla, tekliflerin yabancı para birimleri cinsinden verilebilmesine ve sözleşme konusu işin ödemelerinin yabancı para birimi üzerinden yapılabilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Yapılan mevzuat düzenlemeleri yayım tarihinden 10 gün sonra yürülüğe girecektir. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Mevzuat değişikliklerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın