İhale Uygulama Yönetmelikleri Değişti

ihale-uygulama-yonetmelikleri-2019

Kamu İhale Kurumu tarafından 13 Haziran 2019 tarihli ve 30800 sayılı Resmi Gazetede ihale uygulama yönetmelikleri ile Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler ve tebliğ yayınlandı.

Yapılan düzenlemelerle;

  • Bilanço ve eşdeğer belgeler ile iş hacmine ilişkin belgelerin serbest muhasebeci tarafından onaylanması yürürlükten kaldırıldı
  • Yaklaşık maliyeti eşik değerin üç katına kadar olan yapım ihaleleri ciro yeterliğinde düzenleme yapıldı. Yaklaşık maliyet tutarı eşik değerin üç katına kadar olan ihalelerde iş hacmi yeterliği için toplam ciro ile yapım işleri cirosunun istenilmesi zorunlu olup yaklaşık maliyeti eşik değerin üç katına eşit ve üzerinde olan ihalelerde ise sadece yapım işleri cirosu istenebilir
  • Adayın veya isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair tevsik işleminin serbest muhasebeci tarafından yapılması kaldırıldı
  • İş deneyim belgesinin talebi için yapılan başvurularda yer alan belgelerin serbest muhasebeci tarafından onaylanması yürürlükten kaldırıldı
  • Yurt dışında gerçekleştirilen işler için düzenlenen iş bitirme belgelerinin iş deneyimi olarak değerlendirilmesine yönelik düzenleme yapıldı
  • Yapı ruhsatı alınması gereken yapım işleri ihalelerine katılacak aday ve isteklilerin son başvuru tarihi itibariyle yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası alması, Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemine (YAMBİS) kayıtlı ve aktif olması şartı getirildi
  • Mal alım ihalelerinde tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, numunelerin sunumları ve değerlendirmelerine ilişkin düzenleme yapıldı

Yayınlanan değişiklik yönetmeliklerine ve tebliğine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Yapılan mevzuat düzenlemeleri yayım tarihinden 10 gün sonra yürürlüğe girecektir.

Hemen Paylaş

Bir cevap yazın