Elektrik Alımlarında Fiyat Farkı Hesabı Değişti!

elektrik-alimlarinda-fiyat-farki-hesabi-degisti

Danıştay 13. Dairesinin kararı uyarınca, Kamu İhale Kurulu tarafında alınan 30/04/2019 tarihli ve 2019/DK.D-85 sayılı Kurul Kararı ile 18/10/2018 tarihli ve 2018/DK.D-302 sayılı Kurul Kararı iptal edilmiştir.

Yapılan bu düzenleme ile elektrik alımları fiyat farkı hesabındaki “EPDK tarafından ilan edilen ve idarenin abone grubuna ilişkin alçak gerilim tek terimli KDV hariç diğer vergi ve fonlar dikkate alınmak suretiyle belirlenen tarife bedelini aşan kısım için fiyat farkı ödenmez.” maddesi yürülükten kaldırılmıştır.

İptal edilen kurul kararı ve karara atıfta bulunulan maddeler aşağıda belirtilmiştir.

2018/DK.D-302 Sayılı Kurul Kararı

Serbest piyasa koşullarında ilgili idarelerin ihaleye çıkarak elektrik enerjisi temin etmeleri halinde, EPDK tarafından düzenlenen elektrik tarifesinden daha uygun fiyat ile elektrik tedarik etmelerinin beklendiği bir ihale ortamında EPDK tarafından yayımlanan ve uygulanması zorunlu olan elektrik fiyatlarından daha yüksek bir fiyatın ödenmesi mümkün olmadığından; idarelerin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 6’ncı maddesinin onüçüncü fıkrası ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 3 üncü Maddesi Uyarınca Hesaplanacak Ek Fiyat Farkına İlişkin Ekli Esasların 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrası gereğince uygulayacakları üst sınır için kendi bağlantı şekilleri ve abone grupları için ilan edilen birim enerji bedellerini dikkate almaları gerektiğine,

Oybirliği ile karar verildi.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 6’ncı maddesinin onüçüncü fıkrası

Uygulama esasları

MADDE 6-  (13) (Ek fıkra: 22/02/2018-30342 R.G./2. Md) Elektrik alımı sözleşmelerinde, birim enerji bedeli için EPDK tarafından ilan edilen ve idarenin abone grubuna ilişkin alçak gerilim tek terimli KDV hariç diğer vergi ve fonlar dikkate alınmak suretiyle belirlenen tarife bedelini aşan kısım için fiyat farkı ödenmez.

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun Geçici 3 üncü maddesi uyarında hesaplanacak ek fiyat farkına ilişkin esaslar;

Uygulama esasları

MADDE 6-  (4) Bu esaslar kapsamında birim enerji için hesaplanacak ek fiyat farkı ile birlikte bu esaslar kapsamındaki sözleşmelere ilişkin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar gereğince ödenecek birim enerji bedeli, EPDK tarafından ilan edilen ve idarenin abone grubuna ilişkin alçak gerilim tek terimli KDV hariç tarife bedelini geçemez.

Bir Cevap Yazın