E-Teminat Mektuplarına İlişkin Tebliğ Yayınlandı

e-teminat-uygulamasi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve E-Teminat mektuplarının muhasebe birimlerine iletilmesine ilişkin “Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:63)” 11 Mayıs 2019 tarihli ve 30771 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı.

Yayınlanan bu tebliğin amacı, bankalarca ilgili mevzuatına göre kapsam dahilindeki kamu idarelerine verilmek üzere elektronik belge olarak oluşturulan teminat mektuplarının doğrulanması, iletilmesi, muhafaza edilmesi, tazmin edilmesi, iadesi ile vade uzatımı işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ile teknik kuralları belirlemektir.

Elektronik ihale uygulama yönetmeliğinin 21 maddesinin 2. fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektupları EKAP üzerinden kontrol edilebilmektedir.

Bu tebliğ yayınlandığı gün yürürlüğe girmiştir.

Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliğ (Sıra No;63) (e-Teminat Mektuplarının Muhasebe Birimlerine İletilmesi) ne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın