Kalıp ve Taşıyıcı Kalıp İskeleleri Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları Yayınlandı

cevre-ve-sehircilik-kalip-ve-tasiyici-kalip-iskeleleri-tasarim-hesap-ve-yapim-esaslari

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 06 Kasım 2020 tarihli ve 31296 Resmi Gazetede bina inşaatlarında betona mukavemetini alıncaya kadar şekil vermek üzere tesis edilen ahşap ve metal kalıplar ile beton dökülen kalıpları taşıyıcı ve destekleyici ahşap ve metal kalıp iskeleleri için hesaplama, projelendirme ve yapım esaslarını, asgari malzeme özelliklerini, konstrüktif kuralları ve güvenlik kriterlerini belirten “Bina İnşaatalarında Kullanılacak Ahşap ve Metal Esaslı Kalıpların ve Taşıyıcı Kalıp İskelelerinin Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları Hakkında Tebliğ” yayınlandı.

Bu tebliğ 3194 sayılı İmar Kanununa göre bina kapsamına giren kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarıyan, hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapıların inşaasında ahşap ve/veya metal mazemeden tesis edilecek kalıp ve taşıyıcı kalıp iskelerini kapsar.

Yayınlanan bu tebliğ 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girir. Bu tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; yapı ruhsatı verilen yapılar ve kamu kurum ve kuruluşlarınca ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler için bu tebliğ hükümleri uygulanmaz.

Bina İnşaatlarında Kullanılacak Ahşap ve Metal Esaslı Kalıpların ve Taşıyıcı Kalıp İskelelerinin Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları Hakkında Tebliğ’e buradan ulaşabilirsiniz.

Bina İnşaatlarında Kullanılacak Ahşap ve Metal Esaslı Kalıpların ve Taşıyıcı Kalıp İskelelerinin Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları’na buradan ulaşabilirsiniz.

Hemen Paylaş

Bir cevap yazın