Akaryakıtta ÖTV Arttı, Hizmet ve Yapım Hakedişlerinde Fiyat Farkı Hesabı Değişti

Hakedişlerinizi yanlış hesaplamayın!

08.09.2016 Tarihli ve 2016/9153 sayılı Resmi Gazete’de “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karada Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Karar” yayınlanmıştır. Yayınlanan bu Bakanlar Kurlu Kararı ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı akaryakıt tiplerinin ÖTV tutarlarında 0,20 TL lık artış olmuştur.

Yapım ve Hizmet alımlarına ilişkin fiyat farkı esaslarının belirtildiği Bakanlar Kurulu Kararlarının uygulama esasları bölümünde akaryakıt girdisinin nev’ine uygulanan Özel Tüketim Vergisinde değişiklik olması durumunda birim başına meydana gelen değişikliğin fiyat farkı hesabından bağımsız olarak ayrıca ödeneceği yada kesileceği belirtilmiştir.

Özel tüketim vergisinde meydana gelen değişiklikten kaynaklı ek fiyat farkı hesabı yapım ve hizmet alım işlerini kapsamaktadır. Mal alım işlerinde ÖTV değişikliğinden kaynaklı ek bir fiyat farkı hesabı yapılmayacaktır.

Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar

Uygulama Esasları

Madde 6 – …

(12) Akaryakıt girdisinin nev’ine uygulanan Özel Tüketim Vergisinde değişiklik gerçekleşmesi halinde, bu değişikliğin bayi satış fiyatlarında yol açtığı artış veya azalış dikkate alınarak, b3 katsayısının hesaplanmasına esas alınan miktarın uygulama ayına karşılık gelen kısmı için bu vergide birim başına meydana gelen değişiklik miktarı, 5 inci maddeye göre yapılan fiyat farkı hesabından bağımsız olarak ayrıca ödenir veya kesilir.

Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar

Uygulama Esasları

Madde 7 – …

(14) Akaryakıt girdisinin nev’ine uygulanan Özel Tüketim Vergisinde değişiklik gerçekleşmesi halinde, bu değişikliğin bayi satış fiyatlarında yol açtığı artış veya azalış dikkate alınarak, b1 katsayısının hesaplanmasına esas alınan miktarın uygulama ayına karşılık gelen kısmı için bu vergide birim başına meydana gelen değişiklik miktarı, 5 inci maddeye göre yapılan fiyat farkı hesabından bağımsız olarak ayrıca ödenir veya kesilir.

Akaryakıt ÖTV tutarında meydana gelen 0,20 TL’lik artıştan kaynaklı olarak 08.09.2016 tarihinden sonra düzenlenecek ve fiyat farkı verilen hakedişlerde işlerde ek fiyat farkı hesabının yapılması gerekmektedir.

Sözleşme konusu iş kapsamında ağırlıklı olarak kullanılan akaryakıt türüne uygulanan ÖTV’de değişiklik olması ve bu değişikliğin bayi satış fiyatlarında artış veya azalış meydana getirmesi durumunda söz konusu değişiklikten kaynaklanan fiyat farkına ilişkin esaslar Kamu İhale Kurulu’nun 2015/DK.D-86 kararında belirtilmiştir.

ÖTV değişikliğinden kaynaklı ek fiyat farkı hesabı ilgili kararnamesinin 5.maddesine göre ağırlık oranları üzerinden fiyat farkı verilen işlerde hesaplanacaktır.

Genel endeks üzerinde fiyat farkı verilen işler için ek bir hesaplama yapılmayacaktır.

Fiyat farkı hesabı aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır.

Fö = An x b x D

An        : Hakediş Tutarı

b          : Akaryakıt ağırlık oranını temsil eden, madde 5 fiyat farkı hesabında belirtilen b katsayı değeri

D          : ÖTV den kaynaklı olarak bayi satış fiyatında meydana gelen değişiklik oranı

ÖTV değişikliğin 8 Eylülde olmasından dolayı eylül ayı hakedişlerinde An belirlenirken ayın kalan günleri dikkate alınarak orantı yoluyla belirlenmelidir.

D katsayı sözleşme süresince 1 sefer hesaplanır ve sözleşme bitimine kadar sabit olarak kullanılır. Ancak sözleşme sürecinde ÖTV de bir değişiklik olması durumunda D katsayısı tekrar hesaplanır.

ÖTV tutarında yapılan artış ve azalışın akaryakıt bayi satış fiyatlarında oluşturduğu artış ve azalış durumuna göre D katsayısının hesaplanmasında 6 farklı senaryo oluşmaktadır.

Bir Cevap Yazın