2018 Yılı Parasal Limitleri ve Eşik Değerleri

2018 Yılı Parasal Limitleri ve Eşik Değerleri Yayınlandı

2018 Yılı Parasal Limitleri ve Eşik Değerleri Yayınlandı

2018 yılında uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler Kamu İhale Kurumu tarafından 19 Ocak 2018 Tarihli ve 30306 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2018/1 no’lu Kamu İhale Tebliği ile yayınlandı.

2017 yılı eşik değerleri ve parasal limitleri, 2018 yılı için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2017 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%15,47) arttırılmıştır.

Yayınlanan eşik değerler ve parasal limitler 01.02.2018 – 31.01.2019 tarihleri arasında geçerli olacaktır.

Eşik değerler ve parasal limitler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 67 nci maddesine dayanılarak kamu ihale kurumunun teklifi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile güncellenir.

2018 Yılı Eşik Değerler ve Parasal Limitler Tebliği

Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Bir Önceki Dönem İle Karşılaştırmalı Tablosu

Geçmiş Yıllara Ait Eşik Değerler ve Parasal Limitlere Burada Ulaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın