Sokağa Çıkma Yasağına Denk Gelen İhaleler Nasıl Yapılacak?

sokaga-cikma-yasagina-denk-gelen-ihaleler-nasil-yapilacak

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile koronavirüs salgınının yayılım hızını denetim altına almak ve sosyal izolasyonu sağlamak için büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak il sınırlarında 22 Nisan 24:00 ile 26 Nisan 24:00 saatleri arasında belirli istisnalar dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Bu süreçte sadece zorunlu kamu hizmetleri yerine getirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 24 Nisan Cuma günü kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların idari izinli olacağını belirtti. İhale tarihi 24 Nisan olarak belirlenmiş ihalelerin nasıl yapılacağına ilişkin Kamu İhale Kurumu tarafından bilgilendirme yayınlandı.

İhale tarihi 24 Nisan olan ihaleler (Elektronik ihaleler hariç) İdari şartnamenin “İhale İlişkin Bilgiler ile İhale ve Son Teklif Vermek Tarih ve Saati” maddesinde yer alan ” İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve satte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir” maddesi çerçevesinde 27 Nisan pazartesi aynı saatte gerçekleştirilecektir.

Konuya ilişkin Kamu İhale Kurumu tarafından da bilgilendirme yapılmıştır. KİK tarafından yayınlanan duyuruyu aşağıda görebilirsiniz.

İhale Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan Tip İdari Şartnamelerin “İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati” başlıklı maddelerinde “İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Bu çerçevede, ihale işlemlerinin aksamadan yürütülmesi, hak kayıplarının önlenmesi ve rekabetin tesis edilmesi amacıyla:

Genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 31 ilde yapılacak olan ve ihale tarihi 24 Nisan 2020 olarak ilan edilen ihaleler (elektronik ihaleler hariç), takip eden ilk iş günü olan 27 Nisan 2020 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

– Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak illerde ise ilgili idaresince, ihaleye yeterli katılımın sağlanamayacağı veya benzeri nedenlerle gerek görülmesi durumunda, 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi uyarınca ihale tarihi ertelenebilecektir (elektronik ihaleler hariç).

– Aday ve isteklilerin de söz konusu durumu göz önünde bulundurarak kendileri veya temsilcileri aracılığıyla ihalelere teklif sunulması hususunda gerekli hazırlıkları yapmaları önem arz etmektedir.

Bir Cevap Yazın