Personel Taşıma, Servis Hizmet Alımı Hakedişi Nasıl Yapılır? Örnek Hakediş Uygulaması

Personel Taşıma Hakedişi Örneği

Personel taşıma, servis hizmet alımı hakedişi, sözleşmesi imzalanmış ve hizmet alımına başlanılan işin yapılan hizmet miktarı karşılığında yükleniciye ödenecek tutarının hesaplanması sürecidir.

Personel taşıma, servis hizmet alımları hakedişlerinde dikkat edilmesi gereken temel nokta fiyat farkı verilen işlerde “Madde 5.c- Diğer Hizmet Alımları” fiyat farkı hesaplamasıdır. Ağırlık oranları üzerinden fiyat farkı verilen hizmet alımlarında uygulanacak fiyat farkı hesabına ilişkin detaylar 31.08.2013 tarihinde yayınlanan “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar” da belirtilmiştir.

Personel taşıma, servis hizmet alımları hakediş süreci ve hakediş sonucunda oluşturulacak raporlar aşağıda belirtilmiştir.

  1. Puantaj Girişi; Puantaj cetvelinde servis güzergâhlarının günlük sefer bilgisi tanımlanır. Puantaj cetvelinden gelen veriler doğrultusunda her bir güzergah için hakedişe esas miktarlar belirlenir ve puantaj cetveli raporu oluşturulur.
  2. Metraj İcmali (Yeşil Defter) ; Hakediş miktarının kümülatif olarak gösterildiği kısımdır. Metraj icmalinde sözleşme kalelerine ait “Toplam Hakediş Miktarı, Önceki Hakediş Miktarı ve Bu Hakediş Miktarı” yer alır. Penceredeki veriler doğrultusunda “M.Y.H.B.Y, Ör.No 4-3, Metraj İcmali” raporu oluşturulur.
  3. Yapılan İşler Listesi; metraj icmalinden gelen miktarlar sözleşme birim fiyatı ile çarpılarak “Toplam Hakediş Tutarı, Önceki Hakediş Tutarı ve Bu Hakediş Tutarı” hesaplanır. Penceredeki veriler doğrultusunda “M.Y.H.B.Y, Ör.No 4-7 b, Yapılan İşler Listesi” raporu oluşturulur.
  4. Fiyat Farkı Hesabı; fiyat farkı kararnamesinde belirtilen esaslar doğrultusunda toplam hakediş tutarı üzerinden ağırlık oranlarına göre fiyat farkı hesaplanır. Penceredeki veriler doğrultusunda “M.Y.H.B.Y, Ör.No 4-4, Fiyat Farkı Hesap Tablosu” raporu oluşturulur.
  5. Hakediş Ön Kapağı; Sözleşme bilgileri yer alır ve varsa sözleşme artışları ile süre uzatımları gösterilir. Penceredeki veriler doğrultusunda “M.Y.H.B.Y, Ör.No 4, Hizmet İşleri Hakediş Raporu” oluşturulur.
  6. Dizi Pusulası; hakediş dosyasında yer alan evrakları sayfa numarası ve adet bilgileri ile birlikte belirtir. Penceredeki veriler doğrultusunda “M.Y.H.B.Y, Ör.No 4-1, Dizi Pusulası” raporu oluşturulur.
  7. Hakediş İcmali; özet anlamına gelen icmal’de yapılan işin toplam tutarı gösterilir. Penceredeki veriler doğrultusunda “M.Y.H.B.Y, Ör.No 4-9, Hakediş İcmali” raporu oluşturulur.
  8. Hakediş Arka Kapağı; Sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı, fiyat farkı tutarı, KDV tutarı, tahakkuk tutarı, kesinti ve mahsuplar ile yükleniciye ödenecek tutar gösterilir. Penceredeki veriler doğrultusunda “M.Y.H.B.Y, Ör.No 4-10, Hakediş Raporu” oluşturulur.
  9. Hakediş Özeti; Yapılan hakedişlerin imalat tutarları, fiyat farkı tutarı ve toplam hakediş tutarı hakediş bazlı gösterilir. Penceredeki veriler doğrultusunda “M.Y.H.B.Y, Ör.No 4-8, Hakediş Özeti” raporu oluşturulur.

Personel taşıma, servis hizmet alımları hakedişlerinizi AMP Mal ve Hizmet Alımları Hakediş programı üzerinden gerçekleştirdiğinizde tanımlamış olduğunuz servis güzergahları doğrultusunda puantaj cetveli hazır biçimde oluşur. Puantaj cetveline sadece yapılmayan seferleri tanımlamanız yeterli olacaktır. Puantaj cetvelini girdiğinizde program; metraj icmali, yapılan işler listesi, fiyat farkı hesabı, hakediş ön kapağı, dizi pusulası, hakediş icmali, hakediş arka kapağı, ve hakediş özetini otomatik oluşturur. Tüm hakediş raporlarınızı Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen formatta tek tuşla oluşturabilirsiniz.

Personel Taşıma, Servis Hizmet Alımı Hakedişi / Puantaj Cetveli

Puantaj cetvelinde servis güzergâhlarının günlük sefer bilgisi tanımlanır. Puantaj cetvelinden gelen veriler doğrultusunda her bir güzergah için hakedişe esas miktarlar belirlenir ve puantaj cetveli raporu oluşturulur.

Temizlik Personeli Hizmet Alımı Puantaj Cetveli Raporu

puantaj-cetveli-personel-tasima

Örnek Personel Taşıma, Servis Puantaj Cetveli Raporu Word

Örnek Personel Taşıma, Servis Puantaj Cetveli Raporu Excel

excel-raporu


Personel Taşıma, Servis Hizmet Alımı Hakedişi / Metraj İcmali (Yeşil Defter)

Metraj icmali, hakediş miktarının kümülatif olarak gösterildiği kısımdır. Metraj icmalinde sözleşme kalelerine ait “Toplam Hakediş Miktarı, Önceki Hakediş Miktarı ve Bu Hakediş Miktarı” yer alır. Penceredeki veriler doğrultusunda “M.Y.H.B.Y, Ör.No 4-3, Metraj İcmali” raporu oluşturulur.

Metraj İcmali (Yeşil Defter) Raporu

metraj-icmali-personel-tasima

Örnek Metraj İcmali (Yeşil Defter) Raporu Word


Personel Taşıma, Servis Hizmet Alımı Hakedişi / Yapılan İşler Listesi

Yapılan işler listesi penceresinde metraj icmalinden gelen miktarlar sözleşme birim fiyatı ile çarpılarak “Toplam Hakediş Tutarı, Önceki Hakediş Tutarı ve Bu Hakediş Tutarı” hesaplanır. Penceredeki veriler doğrultusunda “M.Y.H.B.Y, Ör.No 4-7 b, Yapılan İşler Listesi” raporu oluşturulur.

Yapılan İşler Listesi Raporu

yapilan-isler-listesi-personel-tasima

Örnek Yapılan İşler Listesi Raporu Word


Personel Taşıma, Servis Hizmet Alımı Hakedişi / Fiyat Farkı Hesabı

fiyat farkı kararnamesinde belirtilen esaslar doğrultusunda toplam hakediş tutarı üzerinden ağırlık oranlarına göre fiyat farkı hesaplanır. Penceredeki veriler doğrultusunda “M.Y.H.B.Y, Ör.No 4-4, Fiyat Farkı Hesap Tablosu” raporu oluşturulur.

Fiyat Farkı Hesap Raporu

fiyat-farki-hesabi-personel-tasima

Örnek Fiyat Farkı Hesap Raporu Word


Personel Taşıma, Servis Hizmet Alımı Hakedişi / Hakediş Ön Kapağı

Sözleşme bilgileri yer alır ve varsa sözleşme artışları ile süre uzatımları gösterilir. Penceredeki veriler doğrultusunda “M.Y.H.B.Y, Ör.No 4, Hizmet İşleri Hakediş Raporu” oluşturulur.

Hakediş Ön Kapağı

hakedis-on-kapak-personel-tasima

Örnek Hakediş Ön Kapak Raporu Word


Personel Taşıma, Servis Hizmet Alımı Hakedişi / Dizi Pusulası

Dizi Pusulasında, hakediş dosyasında yer alan evrakları sayfa numarası ve adet bilgileri ile birlikte belirtir. Penceredeki veriler doğrultusunda “M.Y.H.B.Y, Ör.No 4-1, Dizi Pusulası” raporu oluşturulur.

Dizi Pusulası

Dizi-pusulasi-personel-tasima

Örnek Dizi Pusulası Raporu Word


Personel Taşıma, Servis Hizmet Alımı Hakedişi / Hakediş İcmali

Özet anlamına gelen icmal’de yapılan işin toplam tutarı gösterilir. Penceredeki veriler doğrultusunda “M.Y.H.B.Y, Ör.No 4-9, Hakediş İcmali” raporu oluşturulur.

Hakediş İcmali Raporu

hakedis-icmali-personel-tasima

Örnek Hakediş İcmali Raporu Word

Tüm Hakedişler İcmali Raporu

tum-hakedisler-icmali-personel-tasima

Örnek Tüm Hakedişler İcmali Raporu Word


Personel Taşıma, Servis Hizmet Alımı Hakedişi / Hakediş Arka Kapağı

Sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı, fiyat farkı tutarı, KDV tutarı, tahakkuk tutarı, kesinti ve mahsuplar ile yükleniciye ödenecek tutar gösterilir. Penceredeki veriler doğrultusunda “M.Y.H.B.Y, Ör.No 4-10, Hakediş Raporu” oluşturulur.

Hakediş Arka Kapağı

hakedis-arka-kapak-personel-tasima

Örnek Hakediş Arka Kapağı Raporu Word


Personel Taşıma, Servis Hizmet Alımı Hakedişi / Hakediş Özeti

Yapılan hakedişlerin imalat tutarları, fiyat farkı tutarı ve toplam hakediş tutarı hakediş bazlı gösterilir. Penceredeki veriler doğrultusunda “M.Y.H.B.Y, Ör.No 4-8, Hakediş Özeti” raporu oluşturulur.

Hakediş Özeti Raporu

hakedis-ozeti-personel-tasima

Örnek Hakediş Özeti Raporu Word

Personel taşıma, servis hizmet alımlarına ilişkin hakedişlerinizi AMP Mal ve Hizmet Alımları Hakediş programı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Program metraj icmali, yapılan işler listesi, fiyat farkı hesabı, hakediş ön kapağı, dizi pusulası, hakediş icmali, hakediş arka kapağı ve hakediş özetini otomatik oluşturur. Tüm hakediş raporlarınızı Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen formatta tek tuşla oluşturabilirsiniz.

hizmet-hakedis-programi-2017

Kaydet

Bir Cevap Yazın