Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları KDV Oranı Yayınlandı

kdv-orani-hizmet

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygulanacak KDV Oranı

09.05.2018 Tarihli ve 30416 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2018/11658 sayılı  “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında uygulanacak KDV oranı belirlenmiştir.

Belediye şirketlerine geçen taşeron işçiler için personel çalıştırılmasında dayalı hizmet alımlarında kesilecek KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir.

İl Özel İdareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerine, doğrudan veya dolaylı olarak, birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bunlara ait şirketler tarafından doğrudan sunulan 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir.

Resmi gazetede yayınlanan karar metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın