Ek Fiyat Farkı veya Sözleşmenin Feshine İlişkin 7394 Sayılı Kanun Yayınlandı

ek-fiyat-farki-veya-sozlesmenin-feshine-iliskin-7394-sayili-kanun-yayinlandi

15 Nisan 2022 Tarihli ve 31810 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ek fiyat farkı ve sözleşmenin feshine ilişkin Geçici 6’ncı madde eklendi.

Yapılan düzenleme ile 01.04.2022 tarihinden önce ihale edilen (4734 Sayılı Kanuna Göre) ve kabulü/geçici kabulü onaylanmamış yapım, hizmet alım ve mal alım işlerinde;

  • 01.01.2022 – 31.03.2022 Tarihleri arasında gerçekleştirilen kısımlar için ek fiyat farkı verilebilir.
  • 01.01.2022 – 31.03.2022 Tarihleri arasında iş programına göre gerçekleştirilemeyen iş miktarı için süre uzatımı verilebilir.
  • 01.01.2022 Tarihinden önce ihale edilen ve 15.04.2022 itibari ile devam eden ve bu tarih itibari ile ilk sözleşme bedelinin %15’ine kadar olan işlerde yüklenicinin başvurusu üzerine sözleşme fesh edilip tasfiye edilebilir.
  • Bu kanun kapsamında fesh edilen sözleşmelerde fesihten kaynaklı kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz ve yüklenicinin teminatı iade edilir.
  • Fiyat farkı, ek fiyat farkı, süre uzatımı ve sözleşmenin feshine ilişkin esas ve usulleri tespitinde Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Ek fiyat farkı veya sözleşmelerin feshine ilişkin 7394 sayılı kanuna buradan ulaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın