Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kamu Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği Yayınlandı

kamu-yapilari-denetim-hizmetleri-yonetmeligi-degisti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kamu Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ana hizmet birimleri ve il müdürlükleri tarafından, kamu yapılarına ilişkin her türlü yapım işlerine ait denetim hizmetlerinin yürütülmesinde uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kamu Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği” 05 Haziran 2018 Tarihli ve 30442 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Yayınlanan bu yönetmelikte;

  • Kamu yapıları denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde görev alacak denetim teşkilatı (Denetim amiri, denetim şefi, denetim mühendisi, denetim mühendisi yardımcısı ve yardımcı denetim elemanları) , çalışma esasları, görev, yetki ve sorumlulukları
  • Hakedişlerin hazırlanması
  • İşin kayıt altına alınması için tutulması gereken defterler ve tutanaklar (Röleve Defteri, Şantiye Defteri, Ataşman, Yeşil Defter)
  • Denetim hizmetleri

Ayrıntılı biçimde açıklanmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kamu Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği yayınlandığı tarihten üç ay sonra (05.09.2018) yürürlüğe girecektir. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce sözleşmeye bağlanmış olan işler hakkında, Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten sonra, Bakanlık tarafından yapı denetimi yürütülen işlerde, 5/9/1979 tarihli ve 16745 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği hükümleri uygulanmaz. Bakanlık tarafından yapı denetimi yürütülen işlerde, diğer mevzuat ile Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kamu Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği ve Eklerine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Bir Cevap Yazın