2019 Yılı Birim Fiyatları Ne Zaman Yayınlanacak?

2019-birim-fiyatlari

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilen yapım işlerinde yaklaşık maliyetlerin belirlenmesinde kullanılacak birim fiyatlar ilgili resmi kurumlar tarafından yıllık olarak yayınlanır, Yeni yılın gelmesi ile beraber sektör mensupları 2019 yılı birim fiyatları’nın ne zaman yayınlanacağını sık sık sormaya başladılar.

Ülkemizde yapım işlerine yönelik rayiç, birim fiyat, analiz ve tarif hazırlama ile bunları yayınlama yetkisi Çevre Şehircilik Bakanlığı, Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına verilmiştir. Ancak inşaat sektöründeki işlerin nitelik ve nicelik olarak çok fazla olması, yapılan işe göre yapım kriterlerinin değişiklik göstermesi vb. sebeplerle Yüksek Fen Kurulundan başka 10 idarenin daha birim fiyat yayınlama yetkisi bulunmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu tarafından yayınlanan rayiç ve birim fiyatlar, birim fiyat yayınlaması yapan diğer resmi idarelerin fiyatlarınında temelini oluşturur. Bu nedenle diğer idareler 2019 yılı birim fiyatları’nı Yüksek Fen Kurulu 2019 yılı birim fiyatları’nı yayınladıktan sonra yayınlayacaktır.

Yüksek Fen Kurulu tarafından belirlenen birim fiyatlar Çevre ve Şehircilik Bakanının onayı ile yürürlüğe girmektedir.

Yüksek Fen Kurulu 2019 yılı birim fiyatları’nı daha hızlı hesaplamak ve yayınlamak için AMP Yazılım tarafından geliştirilen Birim Fiyat Otomasyonu programını kullanmaktadır.

Yeni bir yıl demek, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında iş yapan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bunların yüklenici firmaları için yeni birim fiyatlar demektir. Sektörde faaliyet gösteren herkes yeni yıla girişle birlikte birim fiyatların ne zaman yayınlanacağını merak eder.

Geçmiş yıllarda birim fiyatların yayınlanma dönemlerini incelediğimizde, 2018 Yılı Birim Fiyatlarının 21/02/2018 tarihinde yayınlandığı görülmektedir. Yayınlanan bu fiyatlar 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasında geçerlidir. Ayrıca Yüksek Fen Kurulu başkanlığı 26.02.2018 tarihinde yayınladığı düzeltme cetveli ile bazı pozların bilgilerinde düzeltme yapmıştır. Bu bağlamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2019 Yılı birim fiyatları’nı yine Şubat 2019 ayı içinde yayınlanması beklenmektedir.

Hangi İdarelere Birim Fiyat Hazırlamaktadır?
Yaşanan teknolojik değişimler doğrultusunda inşaat sektöründe kullanılan malzemeler ve üretim teknikleri de değişiklik göstermektedir. Yeni gelen malzeme ve üretim tekniklerine göre yeni imalatların tanımlanması, yapım şartlarının belirlenmesi ve analizlerinin yapılması gerekir. Birim fiyat yayınlaması gerçekleştiren kurum ve kuruluşlar değişen şartlara paralel olarak birim fiyatlarını her yıl yenilenmekte, güncelliğini kaybetmiş pozlar kaldırılarak yeni pozlar yayınlanmaktadır.

Türkiye’de birim fiyat yayınlama yetkisi olan kurum ve kuruluşlar şunlardır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı
Karayolları Genel Müdürlüğü
İller Bankası Genel Müdürlüğü
Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Milli Savunma Bakanlığı
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü
İSKİ Genel Müdürlüğü

Hemen Paylaş

Bir cevap yazın